Úvod > PEMAT > Riešenie technických problémov > Vysávače > Vysávač neprirodzene hučí alebo zapácha

Vysávač neprirodzene hučí alebo zapácha

Pokiaľ ste si všimli, že Váš vysávač po zapnutí neprimerane hučí, je potrebné ho vypnúť a skontrolovať, či nie sú sací nadstavec, sacia rúra, alebo vstup do vysávača upchaté. Ak áno, uvoľnite nečistoty zo sacieho potrubia a opätovne vyskúšajte. Nadmerná hlučnosť môže byť tiež spôsobená preprneným filtračným vreckom, alebo veľmi zaneseným prídavným filtrom, ktoré bránia nasávanému vzduchu vo voľnom prúdení cez vysávač. V takomto prípade vymeňte, alebo vyčistite prídavný filter, alebo vymeňte filtračné vrecko za nové.
Ak ste si overili, že sacie potrubie je plne priechodné a filtračné vrecko ani filter nie sú zanesené a Váš vysávač po zapnutí napriek tomu vydáva neprimeraný hluk, vypnite hlavný vypínač zariadenia a odpojte ho z elektrickej siete. V tomto prípade sa prosím obráťte na naše servisné oddelenie, kde sa s Vami naši servisní technici dohodnú na ďalšom postupe.

V prípade ak sa z Vášho vysávača šíri nepríjemný zápach, mohlo nastať niekoľko nasledovných situácii;
Nečistoty vo vysávači z predošlého vysávania podliehajú rozkladu. Najúčinnejším riešením tohto problému je výmena filtračného vrecka, alebo dôkladné vyčistenie zbernej nádoby. Ako prevenciu odporúčame meniť filtračné vrecko vždy, keď je naplnené do troch štvrtín a dôkladne čistiť zbernú nádobu po každom vysávaní v prípade, keď nepoužívate filtračné vrecko.
Zápach vychádzajúci z motorovej časti vysávača, spojený s prípadným malým množstvom dymu, môže ukazovať na vážnejší technický problém. V takomto prípade okamžite vypnite vysávač, odpojte ho z elektrickej siete a čo možno najskôr kontaktujte naše servisné oddelenie.