Úvod > PEMAT > Riešenie technických problémov > Vysokotlakové čistiace stroje (wapky)

Vysokotlakové čistiace stroje (wapky)

Slabý tlak wapky
V prípade, že vysokotlakový čistič (wapka) dáva slabý tlak vody, môže to byť zapríčinené niekoľkými nasledujúcimi faktormi:

- Skontrolujte, či je nie je zanesená tryska na konci pištole jej pracovného nádstavca. Prečistenie trysky môžete vykonať tenkým ostrým predmetom, ktorým prečistíte otvor trysky. V balení strojov značky COMET sa takýto predmet na čistenie trysky nachádza štandardne.
Poznámka: Odporúčame používat vodný filter na vstupe do stroja, kvôli predchádzaniu usádzania rôznych pevných nečistôt v útrobách stroja, čo môže viesť  práve aj k upchaniu trysky.

- Overte, či máte dostatočný tlak resp. prietok vody v prívodnej hadice, v prípade, že sa napájate na vodovod. V prípade, že vodu prisávate z externej nádoby alebo suda, skontrolujte, či hadica nie je zalomená a či voda správne prúdi prítokovou hadicou.


V prípade otázok kontaktujte naše servisné oddelenie na telefónnom čísle 037/77 84 111 alebo e-mailom na servis@pemat.sk a naši servisní technici sú Vám pripravení poradiť. 

Najvyhľadávanejšie Články

Powered by LiveAgent