Napeňovacia tryska Air Foam

Kompresorová napeňovacia tryska Air Foam je tryska určená na vytváranie a aplikovanie aktívnej peny pre bezdotykové umývanie na rôzne povrchy (napr. karosérie vozidiel).
 
Návod na použitie:
 
1. Pripojte napeňovaciu trysku Air Foam do kompresora. 
 
2. Do nádržky na chémiu, zrieďte koncentrát čistiaceho prostriedku čistou vodou podľa pomeru uvedeného na etikete.
 
3. Otočením čiernej trysky na konci napeňovača viete nastaviť lúč trysky.
 
4. Otočením regulačného ventilu nad spúšťou viete regulovať množstvo peny.
 
5. Stlačte spúšť na tryske pre začatie aplikácie aktívnej peny.
 

Riešenie problémov:
 
Otázka: Z trysky nevychádza pena.
Odpoveď: Skontrolujte, či máte správne zapojený prívod z kompresora do trysky a či je kompresor natlakovaný. Odporúčame tiež skontrolovať, či nie je upchatá prívodná hadička z nádobky na chémiu.
 
Otázka: Z trysky ide malé množstvo peny.
Odpoveď: Otočte regulačným ventilom, ktorý sa nachádza nad spúšťou do pozície +, pre zvýšenie dávkovania roztoku.
 

 
 
Prezentačné video aplikácie aktívnej peny pomocou napeňovacej trysky Air Foam: