Úvod > PEMAT > Riešenie technických problémov > Vysávače > Z vysávača po zapnutí víri prach

Z vysávača po zapnutí víri prach

vysávača sa tesne po zapnutí a počas vysávania víri prach.

Pokiaľ ste vysávač použili na vysávanie jemného prachu a nečistôt, pri opätovnom použití je normálne, ak Vám z vysávača pri zapnutí unikne malé množstvo prachu. 

Kúdolenie veľkého množstva prachu a nečistôt pri zapnutí a počas použitia vysávača môže byť spôsobené nedostatočným očistením zbernej nádoby pri poslednom použití, nedokonalým uzavretím tesnenia medzi hlavou vysávača a zbernou nádobou, použitím nevhodného filtračného prostriedku (nesprávne vrecko, vysávanie bez použitia ďalšieho filtra, vysávanie veľmi jemného prachu ...). 

Skontrolujte tiež, či tesnenie pod hlavou vysávača nie je poškodené prípadne, či správne dolieha na zbernú nádobu.

Pri vysávaní jemného prachu odporúčame použitie filtračných sáčkov do vysávača, práve kvôli lepšej filtrácii a zemedzeniu vírenia a potencionálneho unikania drobného prachu von do okolia. 

V zásade platí pravidlo, že čím sú nečistoty a prach jemnejšie, tým je potrebné použiť účinnejšiu formu filtrácie.
Na vysávanie veľmi jemného prachu odporúčame napríklad použiť filter do vysávača. Ideálny spôsob pri vysávaní jemného prachu je kombinácia klobúkový filter spolu s filtračným vreckom z netkanej textílie. Takto zabezpečíte dvojvrstovú účinnú formu filtrácie. 


V prípade otázok kontaktujte naše servisné oddelenie na telefónnom čísle 037/77 84 111 alebo e-mailom na servis@pemat.sk a naši servisní technici sú Vám pripravení poradiť.