Úvod > Čistiaca chémia > Výber vhodnej chémie > Chémia na čistenie hliníkových diskov a nádrží

Chémia na čistenie hliníkových diskov a nádrží

Pokiaľ potrebujete čistiť hliníkové disky alebo iné súčasti vyrobené z hliníka (napr. palivové nádrže kamiónov) odporúčame použiť čistiaci prostriedok na kyslej báze.
 
Z našej ponuky odporúčame nasledovné prostriedky:
 
Wheel Star 20 - Pre umývanie bežne znečistených diskov alebo hliníkových častí.
 
Wheel Star 40  - Vhodný pre umývanie stredne znečistených diskov alebo hliníkových častí.
 
Wheel Star 50 - Ideálny pre čistenie silne znečistených diskov alebo hliníkových častí. Tento prípravok je vhodný na čistenie napr. palivových nádrží alebo iných silne znečistených častí.
 
Upozornenie! Nepoužívajte kyslé prostriedky (Wheel Star 20, 40 a 50) na iné ako hliníkové disky. Mohlo by dôjsť k ich povrchovému poškodeniu.
 

Ukážka z čistenia palivových nádrží kamióna pomocou čistiaceho prostriedku Wheel Star 50
 
Na umývaný povrch nanieseme zriedený prípravok Wheel Star v požadovanom pomere pomocou ručného rozprašovača 
 
 
Necháme prípravok pôsobiť na povrchu 1 až 2 minúty. Dbajte o to aby prípravok na povrchu nezaschol.
 
Umývaný povrch opláchnite veľkým množstvom vody najlepšie wapkou. 
 
Po dôkladnom opláchnutí bude umývaný povrch dokonale vyčistený